ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ပညာသင်နှစ် ကျောင်းတွင်း အားကစားပြိုင်ပွဲများ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ပညာသင်နှစ် ကျောင်းတွင်းအားကစားပြိုင်ပွဲများ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား Learning Hub                     ၂၈- ၆- ၂၀၂၂ Read More…

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနား Learning Hub                     ၁၉- ၅- ၂၀၂၂   Read More…

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ဆရာ၊ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများ ပညာရေးဘွဲ့စာပေးစာယူ အမှတ်စဉ်(၃၇)၊ ဒုတိယနှစ်၊ အမှတ်စဉ်(၃၈)၊ ပထမနှစ်သင်တန်းသား/သူများ၏ တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနား

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ဆရာ၊ဆရာမများ၊ ဝန်ထမ်းများ ပညာရေးဘွဲ့စာပေးစာယူ အမှတ်စဉ်(၃၇)၊ ဒုတိယနှစ်၊ အRead More…

၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ရန် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် ရရှိသူများစာရင်း

၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ရန် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကို ပူးတွဲပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ Read More…