၂၀၂၃ – ၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ နှင့် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား

၂၀၂၃ – ၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ နှင့် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား   သထုံလမ်း၊ ဘောလုံးကွင်း         
Read More >>

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း “ဆရာအတတ်ပညာ” လက်မှတ်သင်တန်း သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း “ဆရာအတတ်ပညာ” လက်မှတ်သင်တန်း သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား   Learning Hub                            18.5.2024
Read More >>

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း “ဆရာအတတ်ပညာ” လက်မှတ်သင်တန်း သင်တန်းသား၊သင်တန်းသူများ၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ပုဂ္ဂလိကကျောင်း “ဆရာအတတ်ပညာ” လက်မှတ်သင်တန်း သင်တန်းသား၊သင်တန်းသူများ၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား   Learning Hub                     
Read More >>

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ပညာရေးဘွဲ့စာပေးစာယူသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄၀) အာစရိယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ပညာရေးဘွဲ့စာပေးစာယူသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄၀) အာစရိယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား   Learning Hub                            11.5.2024
Read More >>