ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် နည်းပြ၊ သရုပ်ပြအသစ်များ၏ အရည်အသွေးမြှင့်သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် နည်းပြ၊ သရုပ်ပြအသစ်များ၏ အရည်အသွေးမြှင့်သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား Seminar Room                            11-11-2022(Friday)  
Read More >>

၂၀၂၂ခုနစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အောင်မြင်ပြီး ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်သို့ဝင်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စာရင်းကြေညာခြင်း။

၂၀၂၂ခုနစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အောင်မြင်ပြီး ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်သို့ဝင်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စာရင်းကြေညာခြင်း။
Read More >>