ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် ပညာရေးဘွဲ့ (ပဉ္စမနှစ်) (Direct & COE) သင်တန်း၏ အောင်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် ပညာရေးဘွဲ့ (ပဉ္စမနှစ်) (Direct & COE) သင်တန်း၏ အောင်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း  
Read More >>

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ်(၃၉/၄၀) ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ မောင်မယ်သစ်လွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပွဲနှင့် အာစရိယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ်(၃၉/၄၀) ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ မောင်မယ်သစ်လွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပွဲနှင့် အာစရိယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား Learning Hub     
Read More >>