ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ပုဂ္ဂလိကဆရာအတတ်ပညာလက်မှတ်သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ပုဂ္ဂလိကဆရာအတတ်ပညာလက်မှတ်သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား   Learning Hub                            26.4.2024
Read More >>

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် Diploma in Education – Batch(1) သင်တန်းသူ/သင်တန်းသားများ၏ ဆရာ/ဆရာမများအား ဂါရဝပြု ကန်တော့ပွဲနှင့် နှတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် Diploma in Education – Batch(1) သင်တန်းသူ/သင်တန်းသားများ၏ ဆရာ/ဆရာမများအား ဂါရဝပြု ကန်တော့ပွဲနှင့် နှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား   Learning Hub               
Read More >>