“မြန်မာ့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှင်သန် ထက်မြတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးမည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
“မြန်မာ့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှင်သန်
ထက်မြတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးမည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနား

Learning Hub                     ၂၃- ၁၂- ၂၀၂၁(ကြာသပတေးနေ့)

 

IMG_20211223_110900
IMG_20211223_111518
IMG_20211223_111543
IMG_20211223_112721
IMG_20211223_120618
IMG_20211223_121109
IMG_20211223_122615
IMG_20211223_122644