အသစ်ခန့်ထားသော နည်းပြ၊ သရုပ်ပြများနှင့် အခြေခံပညာဆရာ၊ ဆရာမများအား မွမ််းမံသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice

အသစ်ခန့်ထားသော နည်းပြ၊ သရုပ်ပြများနှင့် အခြေခံပညာဆရာ၊ ဆရာမများအား မွမ််းမံသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

Learning Hub                    ၈- ၁၂- ၂၀၂၁ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)

 

IMG_20211208_101040
IMG_20211208_102419
IMG_20211208_103103
IMG_20211208_104515
IMG_20211208_111939
IMG_20211208_112953
IMG_20211208_113512
IMG_20211208_114333