ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် “လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ” အခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
“လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး အသိပညာပေးဟောပြောပွဲ”
အခမ်းအနား
Seminar Room                            9-8-2022(Tuesday)


3
4
5
6