ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ပညာရေးဘွဲ့စာပေးစာယူ ဒုတိယနှစ်သင်တန်း (၃၈/၁၉)၏ သင်တန်းသား/သူများအား ကြိုဆိုပွဲနှင့် အာစရိယပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
ပညာရေးဘွဲ့စာပေးစာယူ ဒုတိယနှစ်သင်တန်း (၃၈/၁၉)၏
သင်တန်းသား/သူများအား ကြိုဆိုပွဲနှင့် အာစရိယပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား
Learning Hub                            22-10-2022(Saturday)

 

IMG20221022135846
IMG20221022143636
IMG20221022141430
IMG20221022141439