ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် နည်းပြ၊ သရုပ်ပြအသစ်များ၏ အရည်အသွေးမြှင့်သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
နည်းပြ၊ သရုပ်ပြအသစ်များ၏ အရည်အသွေးမြှင့်သင်တန်းဆင်းပွဲ
အခမ်းအနား
Seminar Room                            11-11-2022(Friday)

 

S1040007
S1040013
S1040025
S1040030