မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ (၂၂)ကြိမ်မြောက် သုတေသနညီလာခံ စာတမ်းဖတ်ပွဲ

Academic Latest News Social Uni Notice
မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့
(၂၂)ကြိမ်မြောက် သုတေသနညီလာခံ စာတမ်းဖတ်ပွဲ
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
(19-12-2022 ~ 20-12-2022)


Exif_JPEG_420
smart
smart
Exif_JPEG_420