ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် မြေငလျင်ဘေးအန္တရာယ် သဏ္ဌာန်တူ ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင်းခန်း

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်နှင့်
ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်
မြေငလျင်ဘေးအန္တရာယ် သဏ္ဌာန်တူ ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင်းခန်း
Learning Hub                            ၁၃-၁-၂၀၂၃(သောကြာနေ့)

 

9
10
12
13
14
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
11
Exif_JPEG_420