ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် အဆိုပြိုင်ပွဲအခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်
အဆိုပြိုင်ပွဲအခမ်းအနား
Learning Hub                            ၂-၂-၂၀၂၃(ကြာသပတေး)

 

Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
IMG20230202104011
IMG20230202105608
IMG20230202135742
IMG20230202161105
IMG20230202161315
IMG20230202161500
IMG20230202161705
IMG20230202161817
IMG20230202161921
IMG20230202162021
IMG20230202162122
IMG20230202162225
IMG20230202162323