ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ကထိန်အောင်ပွဲ အခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်
ကထိန်အောင်ပွဲ အခမ်းအနား
Seminar Room                            ၇-၂-၂၀၂၃(အင်္ဂါနေ့)

 

IMG20230207094837
IMG20230207110709
IMG20230207112139
S1180008
S1180010
S1180014
S1180020
S1180026
S1180071
S1180084