ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် စကားရည်လုပွဲနှင့် ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲအခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်
စကားရည်လုပွဲနှင့် ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲအခမ်းအနား
Learning Hub                            ၉-၂-၂၀၂၃(ကြာသပတေးနေ့)

 

Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420