ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် မြန်မာ့ရိုးရာ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်
မြန်မာ့ရိုးရာ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနား
လေ့ကျင့်ရေးအထက်တန်းကျောင်းဘောလုံးကွင်း                            ၁၀-၂-၂၀၂၃(သောကြာနေ့)

 

S1210027
S1210030
S1210056
S1210059
S1210080
S1210089
S1210093
S1210101
S1210105
S1210108
S1210127
S1210138
S1210148
S1210158
S1210196
S1210219
S1210231
S1210252
S1210261
S1210262
S1210266
S1210270