Menu

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် ပညာရေးဘွဲ့ (BEd) စာပေးစာယူ(ပထမနှစ်)သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃၉) တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများအမည်စာရင်း

0 Comments

ကရင်ပြည်နယ်
http://www.yuoe.edu.mm/wp-content/uploads/2020/08/kayinALL.pdf

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
http://www.yuoe.edu.mm/wp-content/uploads/2020/08/TanintaryiALL.pdf

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့)
http://www.yuoe.edu.mm/wp-content/uploads/2020/08/BagoEALL.pdf

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)
http://www.yuoe.edu.mm/wp-content/uploads/2020/08/BagoWALL.pdf

မွန်ပြည်နယ်
http://www.yuoe.edu.mm/wp-content/uploads/2020/08/MonALL.pdf

ရခိုင်ပြည်နယ်
http://www.yuoe.edu.mm/wp-content/uploads/2020/08/RakhineALL.pdf

ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး
http://www.yuoe.edu.mm/wp-content/uploads/2020/08/AyarALL.pdf

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
http://www.yuoe.edu.mm/wp-content/uploads/2020/08/YangonALL.pdf

Scroll Up