ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် အမှတ်စဉ်(၃၉/၄၀) ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ မောင်မယ်သစ်လွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပွဲနှင့် အာစရိယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
အမှတ်စဉ်(၃၉/၄၀) ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ မောင်မယ်သစ်လွင်
ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပွဲနှင့် အာစရိယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား
Learning Hub                            ၁၅-၅-၂၀၂၃(တနင်္လာနေ့)

 

S1350021
S1350023
S1350036
S1350045
S1350054
S1350060
S1350065
S1350075