ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် မာလ်တီမီဒီယာအတတ်ပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ(ပညာရေး) သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၁) အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် နှုတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
မာလ်တီမီဒီယာအတတ်ပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ(ပညာရေး)
သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၁)
အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် နှုတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနား
Learning Hub                            ၂၁-၆-၂၀၂၃(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)