ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနေ့ (World Tourism Day) အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
ကမ္ဘာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းနေ့ (World Tourism Day)
အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ
Seminar Room                            18-8-2023(Friday)