ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန နှင့် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တို့ပူးပေါင်းကျင်းပသော လူငယ်စကားဝိုင်း

Academic Latest News Social Uni Notice
ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန
နှင့်
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တို့ပူးပေါင်းကျင်းပသော
လူငယ်စကားဝိုင်း
Learning Hub                            22-8-2023(Tuesday)