ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန Dip.ECCD သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄)နှင့် Dip.Ed သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁) သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာန
Dip.ECCD သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄)နှင့်
Dip.Ed သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁) သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ
မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနား
Learning Hub                            23-8-2023(Wednesday)