ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ပညာရေးဘွဲ့စာပေးစာယူသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄၁) သင်တန်းသား/သူများ၏ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ နှင့် အာစရိယပူဇော်ပွဲ

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
ပညာရေးဘွဲ့စာပေးစာယူသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄၁) သင်တန်းသား/သူများ၏
မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ နှင့် အာစရိယပူဇော်ပွဲ

 

Learning Hub                            26-10-2023(Thursday)