ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Kasetsart University မှ ကိုယ်စားလှယ် (၅)ဦးတို့သည် ပညာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒု-ပါမောက္ခချုပ်များ၊ ပညာရေးဌာနမှ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)များနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး လာရောက်တွေ့ဆုံစဥ်

Academic Latest News Social

ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Kasetsart University မှ ကိုယ်စားလှယ် (၅)ဦးတို့သည် ပညာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒု-ပါမောက္ခချုပ်များ၊ ပညာရေးဌာနမှ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)များနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး လာရောက်တွေ့ဆုံစဥ်