ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် (၅၃) ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်

(၅၃)ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနား

(၁၅.၁၁.၂၀၂၃)ရက်နေ့ မှ (၁၉.၁၁.၂၀၂၃)ရက်နေ့အထိ