ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၃ – ၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် မြန်မာ့ရိုးရာ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
၂၀၂၃ – ၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်
မြန်မာ့ရိုးရာ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနား

 

လေ့ကျင့်ရေးအထက်တန်းကျောင်းဘောလုံးကွင်း                            ၂၇-၂-၂၀၂၄(အင်္ဂါနေ့)