ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Kasetsart University မှ ကိုယ်စားလှယ်(၁၆)ဦး ပညာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
နှင့်
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Kasetsart University မှ ကိုယ်စားလှယ်(၁၆)ဦး
ပညာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား

 

ပညာ့ဉယျာဉ် အစည်းအဝေးခန်းမ                            ၂၁-၂-၂၀၂၄(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)