ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ပညာသင်နှစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
၂၀၂၃-၂၀၂၄ပညာသင်နှစ်
အမျိုးသား/အမျိုးသမီး
စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲ
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

 

Seminar Room                            20-2-2024(Tuesday)