မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ အကြိမ်(၂၀)‌မြောက် သုတေသနညီလာခံ စာတမ်းဖတ်ကြားမည့် အချိန်စာရင်း

Academic Latest News Social Uni Notice

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တွင် ဖတ်ကြားမည့် စာတမ်းရှင်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ပါရန်-

ဒေါက်တာနိုင်နိုင်မော်၊ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ပညာရေးစိတ်ပညာဌာန
nnaingsan@gmail.com
ဒေါက်တာခင်မာနီ၊ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ ပညာရေးသဘောတရားဌာန
drkhinmarni426@gmail.com
ဒေါက်တာခင်မာခိုင်၊ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ သင်ပြနည်းဌာန
methodologydept@gmail.com

ပညာရေးစိတ်ပညာဌာန
(21.12.2020 မှ 23.12.2020)အထိ
Meeting ID: 914 200 8647
Passcode: maasepsy

ပညာရေးသဘောတရားဌာန
(21.12.2020 မှ 23.12.2020)အထိ
Meeting ID: 470 293 7690
Passcode: maasethe

သင်ပြနည်းဌာန
(21.12.2020 မှ 23.12.2020)အထိ
Meeting ID: 968 817 5234
Passcode: maasmeth