ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ ကျောင်းဆောင်များ၏ မိတ်ဆုံညစာ စားပွဲများ

Latest News

ရန်ကုန်ပညာရေး တက္ကသိုလ်၏ အမျိုးသမီးကျောင်းဆာင်များဖြစ်သောပုဂံ၊ ပြည်နှင့် တကောင်း၊ အမျိုးသား ကျောင်းဆောင်များ ဖြစ်သောဒူးယားဆောင်နှင့် ပုပ္ပါးဆောင်တို့တွင် ၂၀၁၅- ပညာသင်နှစ်၊ (ဇွန်-စက်တင်ဘာ) နှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ ၏ မိတ်ဆုံညစာ စားပွဲများကို စက်တင်ဘာအတွင်း အဆောင်အသီးသီးတွင် ကျင်းပကြရာ အဆောင်သူ၊ အဆောင်သားများ၏ ဧည့်ခံ ဖြေဖျော် တင်ဆက်မှုများကို အခုလို ကြည်နှုး လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ရာ ကြည်ရှု တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။