ဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲ

Latest News

2015-2016 ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲ

၂၁.၁.၂၀၁၆ မှ ၁၇.၁.၂၀၁၆ ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။