68th Union Day Commemoration, Hta Ma Hnae at YUOE

Latest News

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်

(၆၉)ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ဂုဏ်ပြုအထိမ်းအမှတ်

ထမနဲ ထိုးပြိုင်ပွဲ

11.2.2016 ရက်နေ့ နံနက် (ရး၃၀)နာရီမှစတင်ခဲ့ရာ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ဘောလုံးကွင်းတွင် အတန်းသာယာရေးကော်မတီအလိုက် အဖွဲ့များခွဲပြီး စည်းကားစွာကျင်းပခဲ့ပြီး (2-1)မှ ပထမဆုရရှိခဲ့သည်။

Second year- 1st semester students won the first prize.

Fourth year-2nd semester students won the second prize.