၂၀၁၆ ပညာရေးမြှင့်တင်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရေးနှီးနှောပွဲ

Latest News

၂၀၁၆ ပညာရေးမြှင့်တင်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ)ဆွေးနွေးပွဲ

28.5.2016 နှင့်

29.5.2016တွင်ကျင်းပမည်။