Online Enrollment System

Online Enrollment System အတွက် ကြေညာချက်

  ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့မှစ၍ ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်တွင် ဖွင့်လှစ်သောသင်တန်းများအား သင်တန်းသား/သူများမှ Online Enrollment System ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Online Enrollment System ကို ပြုလုပ်လိုပါက —–>

User Manual Guide ကို Download ပြုလုပ်၍ လေ့လာပြီး lms.yuoe.edu.mm တွင် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်။             ။ Online Enrollment စာရင်းသွင်းမည့် သင်တန်းသား/သူများသည် E-mail အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ E-mail Account ဖွင့်နည်း