ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် မာလ်တီမီဒီယာအတတ်ပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ(ပညာရေး) သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၁) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
မာလ်တီမီဒီယာအတတ်ပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ(ပညာရေး)
သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၂၁) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
Learning Hub                            30-9-2022(Friday)

 

IMG20220930134841
IMG20220930135614