ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ပညာရေးဘွဲ့စာပေးစာယူ ပထမနှစ်သင်တန်း (၃၉/၂၀)၏ သင်တန်းသား/သူများအား ကြိုဆိုပွဲနှင့် အာစရိယပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
ပညာရေးဘွဲ့စာပေးစာယူ ပထမနှစ်သင်တန်း (၃၉/၂၀)၏
သင်တန်းသား/သူများအား ကြိုဆိုပွဲနှင့် အာစရိယပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား
Learning Hub                            26-10-2022(Wednesday)

 

IMG20221026140147
IMG20221026140036
IMG20221026145202
IMG20221026141757
IMG_20221026_144037
IMG20221026150351
IMG20221026145858