ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလာရောက်တွေ့ဆုံပွဲနှင့် လုပ်ငန်းများလာရောက်စစ်ဆေးခြင်း

Academic Latest News Social Uni Notice
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလာရောက်တွေ့ဆုံပွဲနှင့် လုပ်ငန်းများလာရောက်စစ်ဆေးခြင်း


IMG20221208083003
IMG20221208094644
IMG20221208095138
IMG20221208095257