ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် BEd စတုတ္ထနှစ် (ဒုတိယနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ Modern Instrumentation Laboratory သို့သွားရောက်လေ့လာသည့်ခရီးစဉ်

Academic Latest News Social Uni Notice

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် BEd စတုတ္ထနှစ် (ဒုတိယနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ) ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ Fame ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံနှင့် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်၊ ဓာတုဗေဒဌာနရှိ Modern Instrumentation Laboratory သို့သွားရောက်လေ့လာသည့်ခရီးစဉ်