၂၀၂၃ – ၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ နှင့် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား

Academic Latest News Social Uni Notice
၂၀၂၃ – ၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်
ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်
အမျိုးသား / အမျိုးသမီး
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ နှင့် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား

 

သထုံလမ်း၊ ဘောလုံးကွင်း                            2.7.2024