ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလာရောက်တွေ့ဆုံပွဲနှင့် လုပ်ငန်းများလာရောက်စစ်ဆေးခြင်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလာရောက်တွေ့ဆုံပွဲနှင့် လုပ်ငန်းများလာရောက်စစ်ဆေးခြင်း
Read More >>