ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် မဟာပညာရေးဘွဲ့(ပထမနှစ်)နှင့် မဟာပညာရေးဘွဲ့အရည်အချင်းစစ် သင်တန်းသား/သူများ၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် မဟာပညာရေးဘွဲ့(ပထမနှစ်)နှင့် မဟာပညာရေးဘွဲ့အရည်အချင်းစစ် သင်တန်းသား/သူများ၏ အာစရိယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား   Learning Hub             
Read More >>

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် လူငယ်သီတင်းပတ် (Youth Week) (၄.၉.၂၀၂၃ မှ ၈.၉.၂၀၂၃ အထိ) “လူငယ်နှင့် ဂီတ’’

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် လူငယ်သီတင်းပတ် (Youth Week) (၄.၉.၂၀၂၃ မှ ၈.၉.၂၀၂၃ အထိ) “လူငယ်နှင့် ဂီတ’’   Learning Hub                            8.9.2023(Friday)
Read More >>

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် Learning Management System အထောက်အကူပြု ICT မွမ်းမံသင်တန်း အခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် Learning Management System အထောက်အကူပြု ICT မွမ်းမံသင်တန်း အခမ်းအနား   Learning Hub                            8.9.2023(Friday)  
Read More >>