ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် မြန်မာ့ရိုးရာ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် မြန်မာ့ရိုးရာ ထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲ အခမ်းအနား လေ့ကျင့်ရေးအထက်တန်းကျောင်းဘောလုံးကွင်း                   
Read More >>

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ကထိန်အောင်ပွဲ အခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ကထိန်အောင်ပွဲ အခမ်းအနား Seminar Room                            ၇-၂-၂၀၂၃(အင်္ဂါနေ့)  
Read More >>

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် စကားရည်လုပွဲနှင့် ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲအခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် စကားရည်လုပွဲနှင့် ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲအခမ်းအနား Learning Hub                            ၉-၂-၂၀၂၃(ကြာသပတေးနေ့)
Read More >>

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ဂုဏ်ပြုဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ဂုဏ်ပြုဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား Learning Hub                            ၃-၂-၂၀၂၃(သောကြာနေ့)  
Read More >>

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် အဆိုပြိုင်ပွဲအခမ်းအနား

ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် အဆိုပြိုင်ပွဲအခမ်းအနား Learning Hub                            ၂-၂-၂၀၂၃(ကြာသပတေး)  
Read More >>